NONA: nettverket for oss som jobber med nettmedier

Vedtekter

§ 1 FORMÅL

Norwegian Online News Association (NONA) skal være et faglig forum og nettverk for de som jobber med nettmedier, uavhengig av profesjonstilknytning. Organisasjonen skal vise vei i utvikling av medieinnhold på tvers av teknologiske plattformer, være en katalysator for innovasjon i historiefortelling og en forkjemper for beste praksis gjennom opplæring, kompetanseutveksling og deltakelse i samfunnsdebatten.

§ 2 ORGANISASJON

NONA er en selvstendig medlemsorganisasjon. Medlemskap løper til det sies opp.

NONA ledes av et styre som velges av årsmøtet. Den daglig ledelse forestås av NONAs sekretæriat.

§ 3 NONA SØKER Å NÅ SITT MÅL PÅ FØLGENDE MÅTER:

Drive informasjonsarbeid, og selv eller sammen med andre arrangere møter, kurs, konferanser og lignende, og på annen måte yte faglig bistand til sine medlemmer.

NONA skal også søke samarbeid med tilsvarende organisasjoner internasjonalt.

§ 4 ÅRSMØTE

Årsmøte skal hvert år avholdes innen utgangen av juni. Stemmerett på årsmøtet har kun profesjonelle- og firmamedlemmer som har betalt årskontingenten for inneværende år.  Øvrige medlemmer, kollektivt eller individuelt innmeldt og som har betalt kontingent for inneværende år, har møte-, tale-, og forslagsrett. Årsmøtet innkalles med minst 3 ukers varsel.

§ 5 ÅRSMØTETS OPPGAVER

a)        Konstituering av årsmøtet, herunder valg av møteleder, godkjenning av innkalling og dagsorden, valg av referent, samt to medlemmer til å undertegne protokollen.

b)        Velge styre, jfr. § 7.

c)         Velge valgkomité bestående av leder, to medlemmer, samt ett varamedlem. Styret foreslår kandidater til valgkomitéen.

d)        Velge revisor, jfr. § 9.

e)        Behandle årsberetningen.

f)         Behandle regnskaper med revisjonsberetning

g)        Fastsette medlemskontingent for påfølgende år.

h)        Behandle andre saker som står på dagsordenen.

§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst 14 dagers varsel når styret finner det påkrevet, eller når minst 20 % av stemmeberettigede medlemmene forlanger det. Varselfristen kan nedsettes hvis styret finner det nødvendig.

§ 7 STYRET

Styret består av leder, nestleder og tre styremedlemmer, med 2 varamedlemmer.

Leder og nestleder velges ved særskilt valg.

Leder, nestleder og styre velges for 2 år.

Varamedlemmer velges for 1 år.

Varamedlemmer møter fast på styrets møter, med talerett men uten stemmerett, med mindre styremedlem(mer) har forfall.

Sekretæriatets leder har sete i styret uten stemmerett.

Styret leder foreningens virksomhet og forvalter dens midler i samsvar med vedtektene og innenfor rammen av norsk lov samt vedtak og retningslinjer fastsatt av årsmøtet. Styret fastsetter foreningens budsjett.

Låneopptak og andre større finansielle disposisjoner må bare skje etter enstemmig vedtak i fulltallig styre. Dersom enstemmighet ikke oppnås kan styrets flertall fremlegge saken for et ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

Styret innkaller til årsmøte.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede.

Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Over styrets møter føres protokoll som godkjennes og undertegnes av deltagende styremedlemmer, senest på neste møte.

Styret ansetter daglig leder og oppretter eventuelle lønnede stillinger.

Styrets leder eller to av styrets medlemmer tegner foreningen. Styret kan meddele prokura.

§ 8 VALGKOMITÉ

Valgkomitéen skal avgi innstilling til årsmøtet på kandidater til de tillitsverv som årsmøtet skal besette med unntak av valgkomité.

Valgkomitéen skal i sitt forslag legge vekt på at kandidatene bred kontaktflate innen den norske nettbransjen, og at det er bredde i den kompetansen som er representert.

§ 9 REGNSKAP OG REVISJON

Regnskapet føres i tråd med god regnskapsskikk, og revideres av en registrert eller statsautorisert revisor, valgt av årsmøtet.

§ 10 ENDRING AV VEDTEKTENE

NONAs vedtekter kan endres ved ¾ flertall i årsmøtet.

Forslag til endringer skal være inntatt i innkallingen.

§ 11 OPPLØSNING

NONA kan besluttes oppløst ved ¾ flertall etter vedtak om dette i to etter hverandre påfølgende årsmøter.

I tilfelle oppløsning skal organisasjonens midler overleveres til en eller flere organisasjoner til fortsatt oppfyllelse av NONAs formål og etter årsmøtets beslutning

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Lest i det siste

Add to Technorati Favorites
oktober 2019
M T O T F L S
« feb    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Reklamer
%d bloggere like this: